Tarieven en Vergoedingen

Wat kost uw behandeling per 1 januari 2024?

Van der Slikke Psychologen biedt voor volwassenen naast vergoede gecontracteerde zorg, ook contractvrije vergoede psychologische zorg aan.

Vergoeding zorgverzekeraar

In het volgende schema ziet u met welke zorgverzekeraars onze praktijk wel en geen contract heeft afgesloten (klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeringen). Indien u een zorgverzekering hebt met een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben afgesloten, heeft u recht op volledig vergoede psychologische behandeling. De nota’s worden maandelijks direct naar uw zorgverzekering gestuurd. Let op dat u -wanneer u nog over een ongebruikt deel eigen risico beschikt-, hierover een rekening van uw zorgverzekeraar zult ontvangen.
Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee onze praktijk geen contract heeft afgesloten, worden de maandelijkse nota’s naar u gestuurd via Infomedics. Deze nota voldoet u zelf aan Infomedics en declareert u bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het soort polis dat u heeft. Bij een zuivere restitutiepolis, ontvangt u 100% vergoeding van uw zorgverzekeraar. Bij een combinatie-, natura- of budgetpolis, zal uw zorgverzekeraar slechts een gedeelte van de kosten vergoeden. De hoogte van deze vergoeding kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.
Als u meer wilt weten over ‘contractvrij’ werken, kijk dan op www.contractvrijepsycholoog.nl

Voor een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars, open dan onderstaande link:

Zorgverzekeraars, Wie hoort bij Wie?

Zorg Prestatie Model (ZPM)
Vanaf 2022 wordt de gehele GGZ bekostigd via het Zorg Prestatie Model (ZPM). De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:
– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
– consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
– intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
– reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
– groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Een overzicht van tarieven voor de verschillende prestaties voor de zorgverzekeraars waarmee onze praktijk een contract heeft afgesloten, vindt u hier Tarieven 2024
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen (zorgvraagtype 1 t/m 8). In de vrijgevestigde generalistische basis-GGZ praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 4 (soms 5). De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de handelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Niet verzekerde zorg
Een aantal ziektebeelden/klachten valt wettelijk niet onder de ziektekostenverzekering. Denkt u hierbij aan o.a. aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, partner relatietherapie, levensfaseproblematiek en preventieve zorg. De kosten hiervoor dient u dus zelf te betalen. De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld bedraagt € 128,40 voor een gesprek van 45 minuten en €152,50 voor een gesprek van 60 minuten in 2023. Als praktijk werkzaam in de generalistische basis ggz zijn we niet btw-plichtig en rekenen dus geen btw over onze tarieven. Soms kunnen cliënten de betaling van hun behandeling, zoals in geval van arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Daarnaast kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen regelmatig voor om een behandeling zelf te betalen. In deze gevallen is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische Basis GGZ van toepassing.

No-Show beleid
Als u een afspraak te laat (dat wil zeggen binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, of een afspraak mist, brengen wij deze toch in rekening. Er geldt dan een tarief van € 50. Deze zogenaamde no-show-kosten worden nooit door uw zorgverzekeraar vergoed.