Niet verzekerde zorg

Een aantal ziektebeelden/klachten valt wettelijk niet onder de ziektekostenverzekering. Denkt u hierbij aan o.a. aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, partner relatietherapie, levensfaseproblematiek en preventieve zorg.

De kosten hiervoor dient u dus zelf te betalen. De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld bedraagt € 114,41 voor een gesprek van 45 minuten. De tarieven vindt u hieronder:

NZA Tariefbeschikking BGGGZ 2021

Als praktijk werkzaam in de generalistische basis ggz zijn we niet btw-plichtig en rekenen dus geen btw over onze tarieven.

Soms kunnen cliënten de betaling van hun behandeling, zoals in geval van arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Daarnaast kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen regelmatig voor om een behandeling zelf te betalen. In deze gevallen is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische Basis GGZ van toepassing (zie bovengenoemde link).